Sidor


Att vara Människa. Att till denna Moder Jord få komma. Att på denna Jorden få vandra. Att Moder Jord oss så frikostigt hälsar och låter oss ta del av hela Hennes Skapelse. Att vara Människa. Att tacksamt älska den vackraste Naturen och den magnifika Moder Jord. Att tacksamt Henne tillbaka den storslagna Kärlek ge som Hon oss Alla bjuder. Att i Kärlek ge och ta. Att vara ett med Alltet och förstå att vi Alla är en del i något mycket Större. Att vara Människa. Att vara så liten i det stora och samtidigt så stor i det stora. Att inse att Alla är en viktig del i Helheten och inget går obemärkt förbi. Att Alla och Allt har betydelse och en avgörande effekt på all existerande Energi. Att vara Människa. Att vara Skapare i Allt mitt i Allt.

Jag höjer min blick och ödmjukt uttrycker min tacksamhet till den Högre Kraft som håller oss Alla samman. Jag ber för Fred på vår Jord och i oss Alla. Jag ber för fortsatt Liv och jag ber för fortsatt Existens på Moder Jord. Jag ber för vår Moder och jag ber för vår Fader. Tack.