Sidor
När jag ser nåt så här vackert blir jag förundrad och samtidigt hoppfull. Tänk att denna kreation helt plötsligt tränger upp ur jordens yta och slår ut i full blom. Denna vackra Skapelse som bara finns till tyst och stilla. Denna Skapelse som bara existerar och som berikar och förgyller vår värld. En blomma som finns där för oss alla om vi bara vill se och känna dess storhet. Det är en stund som denna jag känner den goda kraften som finns i allt levande. Det är en stund som denna jag känner och har tillit till Skaparen av Allt.