Sidor

Att i min Faders famn tryggt få vila ännu en gång. Jag hör min Faders klangfulla sång. Tonerna vibrerar ut i evigheten och finner mitt hjärta. Jag fylls av en kärlek så stark. Det är en kärlek som existerar bortom tid och rum. Det är ett ögonblick som övergår allt som i det fysiska existerar. Detta ögonblick som går bortom alla världar och som går bortom alla hav. Det är en stund bara för Dig och mig att åter kunna mötas. Det är en stund i rymden som går bortom allt förnuft och förstånd. Det är en stund då döden och livet förenas och möts i en ny existens. Våra världar strålar samman och skapar en blomstrande färggrann äng. Denna stunden är mycket speciell. Det är nu jag får ta del av allt vad min Fader mig vill lära. Den stora Fadern som vet och kan allt. Min Fader som skapade både himmel och jord. Min Fader som finns i allt. Det är Han som ger mig liv och mod. Tack för Allt!