Sidor

Du och jag. Jag och du. Tillsammans blir du och jag och jag och du ett vi. Ett vi som betyder att tillsammans är vi två. Att vara två som betyder att vi för alltid har varandra. Att vi är menade för varandra. Vi tycker om varandra och vi bryr oss om varandra. Vi tar hänsyn till varandra och vi ger plats till varandra. Vi ser varandra och vi accepterar varandra. Vi erbjuder varandra trygghet, sammanhang och glädje. Ditt liv och mitt liv fylls med Kärlek så generös att Kärleken till och med svämmar över. Kärleken läker sorger och Kärleken fyller tomma hål. Kärleken berikar och Kärleken ger liv. De ensamma dagarna är för alltid förbi. Du och jag. Jag och du. För alltid tillsammans i Kärlek.