Sidor

Idag är en riktigt bra dag! Ljuset blir allt starkare och formerna allt tydligare. Kreativiteten ger  livskraft och glädje som likt ringar på vattnet sprider sig vidare och fyller successivt hela rymden. Hoppet dansar runt runt hämningslöst likt en vildhäst ackompanjerad av skrattets klingande sång. Allt starkare hörs klockornas klara toner. Klara toner som berättar om fred i varje sinne och fred i varje galax. Klara toner som berättar att tiden nu är inne. Tiden är här. Det är nu ljuset lugnt och riktat tar position. Det är nu ljuset står stadigt och stabilt. Det är nu just nu ljuset intar sin plats. Tiden är inne. Tiden är här.