Sidor

På vägen Hit. Med stora kliv jag framåt gått. På vägen Hit. Jag passerat mången land och djupa hav. På vägen Hit.

Min längtan har drivit mig fram och inte gett mig ro. Jag har inte vetat hur målet sett ut men jag har känt att jag närmat mig. Med känslan som kompass har jag gett mig ut.

Tagit mig fram på livets stig. Min stig i livet som är unik för mig. Din stig i livet som är unik för dig.

På vägen Hit. Många själar har jag mött. Många själar har jag passerat. Några följe vi slagit en bit. Och vissa själar ett speciellt band till mig har.

Men min längtan driver mig fram och manar mig att inte stanna upp. Min längtan säger att det finns mer som jag ännu inte mött. Det finns själar som väntar på mig.

Att snart få mötas och åter spegla oss i varandra. Att nå djupare bottnar och högre höjder. Att känna ännu mera liv. Att nå ännu mer ljus och kärlek.

Min längtan säger mig att min flock jag sökt i mången år väntar på mig. Väntar på att jag med stora kliv framåt ska gå. Till min flock med själar som är som mig.

Snart är sökandet över och vi ses snart igen. Igen här och nu. Lång tid har gått men nu är vi här och belöningen blir stor. Belöningen vi får då vi låtit modet och kärleken lysa upp vår väg. Belöningen vi får då vi åter varandra möter.

Belöningen som ges då sanningen är vår vägvisare. På vägen Hit. På vägen Hem. Där vi möts Igen.